موتورهای قطب چاکدار (قطب سایه دار) و کاربرد آن ها

موتورهای قطب چاکدار (قطب سایه دار) یک نوع از الکتروموتور هایی القایی هستند که تنها یک سیم پیچی اصلی دارند. این موتورها به جای سیم پیچی کمکی , قطب های برجسته ای دارند که بخشی از هر یک از آنها بوسیله ی یک پیچک اتصال کوتاه به نام پیچک سایه احاطه شده است. طرز کار… ادامه خواندن موتورهای قطب چاکدار (قطب سایه دار) و کاربرد آن ها