موتور برق های AVR و D-AVR و شناخت آن ها

  در این نوشتار برآنیم به معرفی دو نوع از موتور برق های AVR و D-AVR و عملکرد آن ها بپردازیم. موتور برق های AVR از این نوع موتور برق ها معمولا برای وسایلی که چندان هم به تغییرات فرکانس و شکل موج حساس نیستند، استفاده می شود. این دسته از موتورها قیمت پایینتری نسبت… ادامه خواندن موتور برق های AVR و D-AVR و شناخت آن ها