کمپرسور ها و دقت در نگهداری و تعمیر آنها

لازم است در نگهداری و تعمیر کمپرسور دقت کافی به عمل آید، بنابراین رعایت دستورات و نکات ذیل در نگهداری کمپرسور ضروری می باشد: نشت روغن و یا خروج آن به همراه هوا باعث لغزندگی کف کارگاه می شود قبل از انجام هر کار تعمیراتی از تمیز بودن کف محل تعمیرات مطمئن باشید . کارهای… ادامه خواندن کمپرسور ها و دقت در نگهداری و تعمیر آنها