واحد هوا ساز کمپرسور چیست و وظیفه آن چه می باشد؟

کیفیت واحد هوا ساز کمپرسور یکی از معیار های سنجش مرغوبیت و کیفیت کمپرسور می باشد که به تفصیل آن می پردازیم: بی شک مهمترین بخش یک کمپرسور، واحد هوا ساز کمپرسور ( بلوک سیلندر) می باشد. وظیفه این قسمت فشرده سازی هوا درون مخزن کمپرسور است. صدا ، لرزش ، کارکرد صحیح کمپرسور همگی… ادامه خواندن واحد هوا ساز کمپرسور چیست و وظیفه آن چه می باشد؟