کاربرد موتور دیزل و دیزل ژنراتور در چیست ؟

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

کاربرد موتور دیزل و دیزل ژنراتور در بیمارستان دیزل ژنراتور های اضطراری در تمامی مراکز بهداشتی پزشکی امری اجتناب ناپذیر می باشد. برای سالیان طولانی، بیمارستان های نظامی، دولتی و خصوصی در زمینه تامین مولد قدرت صنعتی بیش از هر زمان دیگر توجه می کنند، تا در زمان های اضطراری از جمله وقوع بلایای طبیعی… ادامه خواندن کاربرد موتور دیزل و دیزل ژنراتور در چیست ؟