الکتروپمپ‌های سانتریفوژ و دورانی و مقایسه بین آن ها

الکتروپمپ‌های دورانی(rotary pumps) دارای حرکت دایره‌ای هستند و در هر دور گردش شافت پمپ، مقدار ثابتی از مایع را جابه‌جا می‌کنند. معمولا حرکت اجزای الکتروپمپ دورانی مانندچرخ‌دنده (gear)، لوب (lobe)، پره (vane) و یا پمپ (screw) به شکلی است که حجمی را باز می‌کنند تا سیال به داخل الکتروپمپ دورانی وارد شود. سپس این حجم بسته می‌شود و تحت فشار قرار می‌گیرد… ادامه خواندن الکتروپمپ‌های سانتریفوژ و دورانی و مقایسه بین آن ها