گیربکس و چرخ دنده های خورشیدی موجود در آن

یک مجموعه گیربکس و چرخ دنده های خورشیدی در آن می تواند هر یک از ۵ وظیفه زیر را انجام بدهد : افزایش سرعت یا کاهش گشتاور (اورداریو) معکوس کردن جهت چرخش خلاص کردن کاهش سرعت یا افزایش گشتاور (آندردرایو) انتقال مستقیم( یک به یک ) جعبه دنده های اتوماتیک که در خودرو های امروزی… ادامه خواندن گیربکس و چرخ دنده های خورشیدی موجود در آن