گیربکس و چرخ دنده های مارپیچ موجود در آن

در هنگام چرخش یکی از چرخ دنده ها در گیربکس ، ابتدا نوک دندانه ها با هم تماس پیدا می کنند، سپس به تدریج دو دندانه با هم درگیر می شوند، این درگیری تدریجی باعث کاهش سرو صدا می شود. دندانه های این نوع چرخ دنده  مورب هستند و با محور چرخ دنده در حالت… ادامه خواندن گیربکس و چرخ دنده های مارپیچ موجود در آن