گیربکس صنعتی و کاربرد های گوناگون آن ها

گیربکس صنعتی به دلیل بزرگ بودن و قابلیت تحمل توان های بالا در ورودی جعبه دنده در صنایع سنگین مورد استفاده قرار می گیرند. کاربردهای گیربکس صنعتی عبارت اندز: از گیربکس صنعتی در صنایع کشاورزی مانند آبیاری بارانی استفاده در صنعت سیمان استفاده در صنایع شیمیایی استفاده در صنایع دفاعی استفاده در پالایشگاه ها استفاده… ادامه خواندن گیربکس صنعتی و کاربرد های گوناگون آن ها