گیربکس های کانوایر و نوع کارکرد آن ها

گیربکس های کانوایر بسته به نوع کار، وزن، طول و زاویه جابجایی نیاز به نیروی محرک و دورهای مختلف دارند. کانوایرها جهت جابجایی مواد، قطعات، محصولات و…در صنایع مختلف استفاده میشوند. وجود این دستگاههای کانوایر در صنایع و کارخانه ها تقریبا قطعی می باشد. برای این نوع گیربکس ها با توجه به نوع و محل… ادامه خواندن گیربکس های کانوایر و نوع کارکرد آن ها