کارواش بدون آب نانو چطور و به چه صورتی عمل می کند؟

کارواش بدون آب نانو چطور و به چه صورتی عمل می کند؟ در تمیز کردن با آب خالی یا مواد شوینده و آب, مولکول های آب یا شوینده, نقش واسط در احاطه ذرات و جابجایی آنها را بر عهده دارند و هر چه مولکول های آب با سرعت بیشتری به سطح برخورد کنند، توانایی بالاتری… ادامه خواندن کارواش بدون آب نانو چطور و به چه صورتی عمل می کند؟