کارواش های آبگرم طرح جدید

در کارواش های آبگرم طرح جدید موارد ذیل نسبت به طرح های قبلی کارواش تغییر پیدا کرده است: کوره و کوئل ها از حیث ابعاد و اندازه در این نوع کارواش تغییر نموده اند. امکان خروجی آب سرد نیز با تغییر کلید مخصوص بر روی مدار فرمان وجود دارد. امکان کنترل دمای خروجی به راحتی در کارواش… ادامه خواندن کارواش های آبگرم طرح جدید