گیربکس اتوماتیک و عملکرد و اصول کار آن

در یک گیربکس اتوماتیک حالات زیر مورد استفاده قرار می گیرد. گیربکس اتوماتیک بر مبنای شرایط خروجی جعبه دنده و انتخاب وضعیت حرکت، توسط راننده عمل می کنند. ۱. حالت P (پارک ): در این حالت اهرم پارک در گیربکس درگیر می شود و هیچ دوری از شفت خروجی جعبه دنده خارج نمی شود و… ادامه خواندن گیربکس اتوماتیک و عملکرد و اصول کار آن