کمپرسورهای دینامیکی و نوع عمل کرد آن ها

کمپرسورهای دینامیکی نوع دیگری از کمپرسورها می باشند که در دو طرح محوری و شعاعی موجود هستند. در طرح محوری غالبا کمپرسور گریز از مرکز نام می گیرند و در طرح‌ شعاعی غالبا کمپرسور توربینی شعاعی یا کمپرسور توربینی نامیده می‌شوند. برخلاف کمپرسور جابجایی مثبت که با جریان ثابت کار می‌کنند، کمپرسورهای دینامیکی با فشار ثابتی… ادامه خواندن کمپرسورهای دینامیکی و نوع عمل کرد آن ها