کمپرسورهای اسکرو روغن کاری نشونده و عملکرد آن ها

در کمپرسورهای اسکرو روغن کاری نشونده از یک چرخ دنده بیرونی استفاده می‌شود تا روتورهای چرخشی را که در جهت عکس یکدیگر حرکت می‌نمایند، هماهنگ کند. از آنجائیکه نه با محفظه تراکم کمپرسور و نه با یکدیگر تماس پیدا می‌کنند بنابراین در محفظه تراکم نیازی به روغن کاری نیست در نتیجه هوای فشرده شده کاملاً عاری… ادامه خواندن کمپرسورهای اسکرو روغن کاری نشونده و عملکرد آن ها