کمپرسور های پیستونی و نحوه ی عملکرد آنها

کمپرسور های پیستونی اغلب در سیستم تبرید مورد استفاده قرار می گیرند و قدرت آنها از چند دهم اسب تا چند صدم اسب خواهد بود و ممکن است از یک سیلندر و یا چند سیلندر تشکیل شده باشد. سرعت دورانی محور کمپرسور ممکن است از ۲ تا ۶ ( r . s -1 ) تغییر… ادامه خواندن کمپرسور های پیستونی و نحوه ی عملکرد آنها

کمپرسور های پیستونی و تقسیم بندی انواع آنها

کمپرسور های پیستونی از نظر قدرت عملکرد به چند دسته تقسیم بندی می شوند. انواع تقسیم بندی کمپرسور های پیستونی عبارت اندز: الف) کمپرسورها از نظر قرار گرفتن محور سیلندرها به افقی و قائم و زاویه ( V شکل و مایل) تقسیم می شوند. ب) از نظر مراحل تراکم به کمپرسورهای یک مرحله ای و… ادامه خواندن کمپرسور های پیستونی و تقسیم بندی انواع آنها

کمپرسورها و راندمان انواع سیستم‌های مختلف آن

در این نوشتار بر آنیم شما را با کمپرسورها و راندمان انواع سیستم‌های مختلف آن اشنا کنیم تا شناخت بهتری از انواع کمپرسورها داشته باشید. کمپرسورها دومین جایگاه در پتانسیل کاهش مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهند(به طور متوسط ۱۷٫۱ درصد). و نیز بعد از پمپ‌ها، دومین تجهیزات مصرف کننده انرژی در صنایع مختلف می‌باشند… ادامه خواندن کمپرسورها و راندمان انواع سیستم‌های مختلف آن