کمپرسور دمنده و چگونگی نوع و اصول عملکرد آن

 وقتی که محفظه تراکم در تماس با مجرای خروجی قرار می‌گیرد، هوای فشرده از قسمت تراکم رهایی می‌یابد. وقتی که حجم اتاقک فشار با چرخش‌های پیوسته کاهش می‌یابد، عمل تراکم صورت می گیرد. بدین ترتیب، تراکم در تقابل با فشار کاملاً مخالف صورت می‌گیرد و به همین دلیل بازدهی کمپرسور کم می شود و سر… ادامه خواندن کمپرسور دمنده و چگونگی نوع و اصول عملکرد آن