کمپرسور فشار قوی یا بوستر کمپرسور چیست ؟

کمپرسور فشار قوی هوای فشرده شده از قبل را تا فشار بالاتری متراکم می سازد، بوستر کمپرسور بیشتر برای جبران فشارهایی که در طول خطوط لوله های طویل افت کرده است، استفاده می شود و یا در مواردی که به فشار بالاتری نیاز است، مورد استفاده قرار می گیرد. کمپرسور فشار قوی یک مدل جدید… ادامه خواندن کمپرسور فشار قوی یا بوستر کمپرسور چیست ؟