کیفیت کوپله دیزل ژنراتور به چه عواملی بستگی دارد؟

همان گونه که در مطالب قبلی اشاره شد برای تمام پکیجرها ژنراتور و موتور دیزل در همه نقاط دنیا یکسان است. آنچه به طور کلی باعث تغییر کیفیت کوپله دیزل ژنراتور می شود در ابتدا دقت اسمبل کردن دیزل و ژنراتور و بعد لوازم جانبی مصرفی به کار رفته در کوپله و تابلو کنترل دیزل… ادامه خواندن کیفیت کوپله دیزل ژنراتور به چه عواملی بستگی دارد؟