گیربکس های سری RAO و نحوه ی عملکرد آن ها

طراحی ایده آل و کیفیت مرغوب جنس گیربکس های سری RAO، زمینه انجام کاربری های سنگین را برای آنها فراهم کرده است. این نوع گیربکس ها به نحوی طراحی شده اند که دارای پوسته ای کاملا ماشین کاری شده و با قابلیت نصب در جهات مختلف هستند. گیربکس های سری RAO قابلیت تبدیل دور در… ادامه خواندن گیربکس های سری RAO و نحوه ی عملکرد آن ها