گیربکس های اتوماتیک و صداهای موجود در آن ها

عیب‌یابی و تعمیر گیربکس‌ های اتوماتیک به دلیل ساختار پیچیده بسیار تخصصی‌تر از نمونه‌های دستی می باشد و به همین علت با استفاده از امتحان راه های مختلف می توان به خرابی گیربکس و حتی راه حل های آن پی برد. شنیدن صداهای مختلف موجود در گیربکس های اتوماتیک به هنگام رانندگی یا حتی در برخی… ادامه خواندن گیربکس های اتوماتیک و صداهای موجود در آن ها

گیربکس ها (جعبه دنده ها) و آزمون جاده توسط آنها

در آزمون جاده، خودرو در سرعت‌ها و دنده‌های مختلف رانده می‌شود تا وضعیت هر دنده به طور دقیق بررسی و عیوب گیربکس شناسایی شود. دل‌زدن و افزایش ناگهانی دور موتور هنگام تعویض دنده حکایت از بکسواد‌ کردن بست و کلاچ‌ها دارد که نشان می‌دهد صفحات جعبه دنده ضعیف شده‌اند که با آزمون توقف به‌سادگی قابل… ادامه خواندن گیربکس ها (جعبه دنده ها) و آزمون جاده توسط آنها