گیربکس های اتوماتیک و صداهای موجود در آن ها

عیب‌یابی و تعمیر گیربکس‌ های اتوماتیک به دلیل ساختار پیچیده بسیار تخصصی‌تر از نمونه‌های دستی می باشد و به همین علت با استفاده از امتحان راه های مختلف می توان به خرابی گیربکس و حتی راه حل های آن پی برد. شنیدن صداهای مختلف موجود در گیربکس های اتوماتیک به هنگام رانندگی یا حتی در برخی… ادامه خواندن گیربکس های اتوماتیک و صداهای موجود در آن ها