گیربکس دستی Constant Mesh و اصول عملکرد آن

در گیربکس دستی Constant Mesh بر خلاف گیربکس های Sliding mesh همه دنده ها با هم درگیر هستند، این روش باعث عملکرد آرام و بدون صدای این دنده ها می شود، چرا که عمده صدا در سیستم گیربکس قبلی ناشی از جازدن دنده ها بود. علاوه بر آن، در این سیستم چون دنده ها همیشه با… ادامه خواندن گیربکس دستی Constant Mesh و اصول عملکرد آن