گیربکس های اتوماتیک کلاچ روغنی و عملکرد آن ها

گیربکس های اتوماتیک کلاچ روغنی یا جعبه دنده های توربین، کار کلاچ در اتومبیل های دارای گیربکس معمولی را انجام می دهد، توربین اجازه می دهد که اتومبیل در حالت ایستاده و متوقف موتور آن روشن و به محض رها کردن پدال ترمز و فشار دادن پدال گاز قدرت موتور را به شافت ورودی و در… ادامه خواندن گیربکس های اتوماتیک کلاچ روغنی و عملکرد آن ها

گیربکس های دنده خورشیدی و نوع عملکرد آن ها

گیربکس های دنده خورشیدی در ساده ترین نوع خود، شامل یک دنده خورشیدی(Sun Gear )،دو یا چند دنده سیاره ای(Plannet Gear و دنده دوری یا کمربندی می باشند (Ring Gear ) . این دنده ها در حال درگیری دائم می باشند و دنده های سیاره ای توسط یک پوسته همه به هم متصلند و حول… ادامه خواندن گیربکس های دنده خورشیدی و نوع عملکرد آن ها