گیربکس های خورشیدی پایه دار

عملکرد گیربکس های خورشیدی پایه دار به این گونه است که شافت خروجی آن می تواند به عنوان شافت اصلی دستگاه مصرف کننده نیز عمل کند و همچنین می تواند به صورت هزارخاری داخلی، هزارخاری خارجی یا شافت تو پر با خار تخت ارائه گردد. در واقع این گونه گیربکس ها برای نصب بر روی… ادامه خواندن گیربکس های خورشیدی پایه دار