گیربکس های دنده خورشیدی و نوع عملکرد آن ها

گیربکس های دنده خورشیدی در ساده ترین نوع خود، شامل یک دنده خورشیدی(Sun Gear )،دو یا چند دنده سیاره ای(Plannet Gear و دنده دوری یا کمربندی می باشند (Ring Gear ) . این دنده ها در حال درگیری دائم می باشند و دنده های سیاره ای توسط یک پوسته همه به هم متصلند و حول… ادامه خواندن گیربکس های دنده خورشیدی و نوع عملکرد آن ها