گیربکس های Shift Tronic و نوع عملکرد آن ها

در گیربکس های Shift Tronic بر خلاف جعبه دنده های اتوماتیک معمولی این امکان در اختیار راننده قرار می‌گیرید تا توسط اهرم تعویض دنده یا پدال‌های تعبیه شده در پشت فرمان، دنده را به صورت دستی سبک یا سنگین کند.جعبه دنده های شیفت ترونیک یا تیپ ترونیک نوع خاصی از گیربکس ها به شمار نمی‌روند،… ادامه خواندن گیربکس های Shift Tronic و نوع عملکرد آن ها