گیربکس های Tip Tronic و نوع عملکرد آن ها

گیربکس های Tip Tronic به طور عمده در دو گروه پنج سرعته و شش سرعته با اساس کار اتوماتیک و دستی تولید می‌شوند. این نوع گیربکس ها همچنین به طور استاندارد به یک کامپیوتر برای درک بهتر شرایط موتور مجهز شده که در حالت تعویض دنده دستی برای جلوگیری از آسیب رسیدن به موتور و… ادامه خواندن گیربکس های Tip Tronic و نوع عملکرد آن ها