گیربکس های X Tronic و نوع عملکرد آن ها

گیربکس های  X Tronic با اساس کار مشابه گیربکس های CVT می باشند که توسط کامپیوترهای تعریف شده برای آن به صورت الکترونیکی کار خود را در قسمت تبدیل و انتقال دور انجام می‌دهد. این نوع جعبه دنده ها همان گیربکس‌های مورد استفاده در محصولات تولیدی نیسان هستند. جعبه دنده های CVT به طور کلی… ادامه خواندن گیربکس های X Tronic و نوع عملکرد آن ها